rimsy

dekorativni horizontalni prvky fasady

římsatextura - římsa
SET
NV
L